De Slag om Huissen, in corona tijd.

Voor de tweede maal wordt de jaarlijkse slag om Huissen (26 juni) afgelast door de corona maatregelen. Op zaterdag 26 juni het beleg en ontzet, en op 27 juni het koningschieten. Normaal gesproken zou op 26 mei de aftrap zijn van de jaarlijkse gilde feesten. Beide gilden gaan dan naar de Arnhemse poort, waar de vlaggenmasten staan. Dan worden de gilde vlaggen, 12 stuks gehesen, als teken dat de gilde feesten binnenkort zullen plaatsvinden.  Maar als zovele activiteiten zal dit ook niet door gaan. Wel zullen de vlaggen gehesen worden, door twee gildenbroeders. Met in achtneming van de 1,5 meter Lees verder …

Gildenkapel 50 jaar

De Gilden van Sint Gangulphus en Sint Laurentius hebben hun eigen kapel in de stadsparochiekerk. De kapel is toegewijd aan vier patroonheiligen: Sint Antonius, Sint Joris, Sint Gangulphus en Sint Laurentius. Na vooroverleg en met instemming van de toenmalige oppergeneraal pastoor van Kessel, werd tijdens de vergadering van 23 april 1961 onder voorzitterschap van J. Lippmann de aanzet gegeven voor de huidige Gildenkapel. Na een loterij en nadat vele inwoners van Huissen een geldelijke bijdrage hadden gegeven, kreeg Kees Berendsen de opdracht voor de inrichting van de kapel. Op 29 mei 1971, in het jaar dat H. Pauwelsen koning was Lees verder …

feestdag oprichting Sint Gangulphus gilde

De eerste zondag na Pasen, Beloken Pasen, is voor de gilden een bijzondere dag. Dan vieren we de  “verjaardag” van het Gangulphus gilde. Dit gilde is ontstaan in 1536 uit een fusie van het Sint Jorisgilde en het Sint Antouniusgilde. In de fusieakte, die nog steeds in bezit is van het gilde, staat o.a. beschreven: “tot meerdere eer en broederschap van Huissen en zijn kinderen”. Een kopie van deze oorkonde hangt in het gildenkapel. Aangezien er alleen een jaartal bekend is, is in 1912 besloten door de gildenbroeders om op Beloken Pasen de oprichtingsdag te vieren. De datum is niet Lees verder …

2019 Wisselbeker jeugdvendeliers Gilden Huissen

Donderdagavond 21 november 2019  tijdens de bijeenkomst van de kring Rijk van Nijmegen de Betuwe kreeg jeugdvendelier Nina de wisselbeker uitgereikt. De jeugdvendeliers van het Antoniusvendel hebben voor het eerst meegedaan met het Gelders kampioenschap indoorvendelen. Met een heel goed resultaat, ze behaalden de eerste prijs in de jeugdafdeling. Door corona zijn er geen wedstrijden meer geweest, maar oefenen doen de jongens en meiden van het vendel gewoon door. Vlag mee naar huis nemen, oefenen in de tuin, zelfs via de ap instructies ontvangen. Hoe creatief zijn de jongens en meiden.. Het jeugdvendel Sint Antonius is speciaal opgericht voor alle Lees verder …