2 oktober 2023

Beleg en Ontzet

Beleg en Ontzet

Banner Iedere Huissenaar weet er wel iets van Het Beleg en Ontzet van Huissen. En als dat geen belletje doet rinkelen dan doet "De Wildeman" dat wel. Maar het Beleg en Ontzet is veel meer dan dat. Historie en Folklore Het Beleg en Ontzet van Huissen zoals wij dat nu kennen komt voort uit een legendarische slag in 1502 en 500 jaar aan flokloristische herdenken van die slag. Dat tweede feit is zeer belangrijk, want lang niet alle dingen die bij het huidige Beleg en Ontzet komen kijken vinden zijn oorsprong in de slag van 1502. Neem bijvoorbeeld het vuurvechten. Ja, er is in 1502 een laatste grote gevechtgeweest achter de dijk bij de Rijn maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat daar een vuurgrens bij kwam kijken. Dat vind zijn oorprong in het St. Jansvuur. Alles wat er te weten valt over het Beleg en Ontzet van Huissen gaan we hier verzamelen. We zijn nog niet klaar maar nu al kunt u zich nergens een completer beeld vormen van Het Beleg en Ontzet van Huissen. Over de historische slag, de folkloristische vieringen en het Beleg en Ontzet in de 21ste eeuw.  NOOT: Deze pagina is in ontwikkeling! De informatie is nog niet volledig en zal zo spoedig mogelijk aangepast en vervolledigd worden. Heeft u zelf op-/aanmerkingen? Laat het dan weten via info@gildenhuissen.nl. BENO BANNER HOME 1502 Om maar iets te kunnen snappen van de slag die in 1502 heeft plaats gevonden moet je weten dat Huissen een Kleefse enclave was. Huissen lag als stadje van het Hertogdom van Kleef helemaal alleen in het grote Hertogdom Gelre waar de gevreesde Karel van Gelre de scepter zwaaide. Huissen was dus een gat in zijn rijk. Daar was Karel niet blij mee. Al was het maar omdat Huissen een goede inkomstenbron voor hem zou zijn. Door de ligging van het stadje, direct aan de rijn. Kon er flink tol geint worden en was er een grote visserij. Verder boerde het stadje goed met landbouw en tabak.

De beide Hertogen waren nu niet bepaald beste vrienden. Al 200 jaar was er oorlog tussen de twee hertogdommen. En nu wilde Karel Huissen hebben. Hij prepareerde een leger en stak de rijn over. De Huissenaren wisten, ondermeer vanwege een eerder mislukte poging, dat Karel onderweg was. Dus er was genoeg eten binnen de muren en er waren ook een aantal soldaten aanwezig. Toen Karel eraan kwam werden snel de poorten gesloten. Toen zat er voor hem niks anders meer op dan de stad belegeren: net zo lang wachten tot men stierf van de honger. Maar omdat de Huissenaren zo goed voorbereid waren lukte dit niet goed. Sterker nog de troepen van Karel begonnen honger te leiden. En er kwam redding. Vanuit o.a. Emmerich en Kleef kwamen er troepen om Huissen te ontzetten. Na een drietal slagen werd Karel gevangen genomen en Huissen ontzet.
BENO BANNER HOME NU In de weken naar de slag vierder Huissen feest. In 1536 ontstond het St. Gangulphusgilde, als fusie van het St. Antoniusgilde en het St. Jorisgilde, en vanaf dat jaar wordt het Beleg en Ontzet van Huissen herdacht en gevierd. Maar niet altijd op de manier zoals we dat nu kennen. Het begon ooit als een rondje om de kerk en is in de loop der jaren flink geevolueerd. Zo is het Vuurvechten afkomstig van het St. Jansvuur. En de Wildeman, die vind zijn oorsprong dan wel in 1502 met de Moor die Huissen verraade maar is in jaren en jaren via "Klein Evertje" ontstaan. "VRIJ VOLK" (1936) Een belangrijk jaar in het folkloristische Beleg en Ontzet van Huissen is 1936. Het St. Gangulphusgilde vierde dat jaar zijn 525 jarig bestaan. En het St. Laurentiusgilde zijn 275 jarig feest. Dit werd groots gevierd. Onder andere met het openluchtspel "Vrij Volk" geschreven door Louis Frequin (In Huissen woonend journalist van de Gelderlander en inderdaad vader van Willibrord.) In dat openluchtspel pakte Frequin alle bestaande Huissense traditie's m.b.t. het Beleg en Ontzet van Huissen bij elkaar, pakte er nog wat nieuws bij en hulsselde dat door elkaar tot een groots spektakel. Dit openluchtspel uit 1936 is de basis voor het huidige Beleg en Ontzet van Huissen. NU Het huidige Beleg en Ontzet van Huissen hangt van traditie's, gebruiken en gewoonten aan elkaar. Voor de leek op het eerste gezicht onbegrijpelijk. Maar nu u al wat gelezen heeft over de slag in 1502 moet het al een stuk duidelijker zijn.  Maar er is nog veel meer te vertellen:  Banner Zaterdag 30 juni 2018 vieren we dat Huissen door steun van de Kleefse Troepen 516 jaar geleden Karel van Gelre en zijn leger heeft verdreven. Dit doen we met een groots spektakel van 11 tot 17 in de straten van Huissen. U komt toch ook? BENDE VAN DE WILDEMAN Al om 10.30 uur is de Huissense Jeugd welkom in de Antoniuskapel voor een leuke ochtend vol Huissense cultuur en Historie. Ze leren alles over Huissen, het Beleg en Ontzet van Huissen en de gilden. Na die middag neemt de Wildeman hen mee om hen te helpen de Huissense strijders te weerhouden van victorie. PATROULLE Vanaf 11.30 uur lopen de Huissense Gilden te patroueren door de stad. Men heeft namelijk gehoord van een mogelijke aanval van Karel van Gelre en controleert of de stad er klaar voor is. GELDERSE TROEPEN Omstreeks 12.30 uur proberen de Gelderse Troepen de stad binnen de komen en worden onder groot spektakel verjaagd uit de stad. Dit gebeurd op de Markt. De Gelderse Troepen slaan hun kamp op net buiten de stad. Bij de Molenweide om precies te zijn. De taktiek is om de stad te omsingelen zodat niemand er meer in of uit kan. Kwestie van wachten en de stad zal sterven van de honger VISSEN EN TWEEDE AANVAL Maar zo snel geven de Huissenaren zich niet gewonnen. Om 14 uur laten ze aan de Gelderse Troepen zien dat ze nog lang zullen moeten wachten want er is vis genoeg in de Strang. Er is genoeg eten voor lange tijd. Dit maakt de Gelderse kwaad ze vallen om half drie nog eens aan op de Markt. ZILVERWEGEN Tijdens koffiemaaltijd 's morgens kunnen aanwezige dames een gokje wagen. Hoeveel weegt een koningszilver. DERDE AANVAL De Gelderse beginnen nu zelf honger te leiden en vallen om kwart over drie nog eens aan. Het lukt de Huissenaren nog net ze te verdrijven. DE SLAG OM HUISSEN Om half vijf is het zo ver. De Grande Finale van het Beleg en Ontzet. De steuntroepen uit Emmerich en Kleef zijn aangekomen. Bij de Molenweide vind de alles beslissende slag om Huissen plaats. Het gevecht met als inzet de stad Huissen. Wie zal overwinnen? Dus komt dat zien. Vanaf 11 uur in de straten van Huissen. Met de Grande Finale om 16.30 uur op de Molenweide.
BENO BANNER SITUATIE KLEEFSEENCLAVE kaartGelderland in 1502 Voor het Beleg en Ontzet van Huissen gaan we terug naar het jaar 1502. Het gebied wat nu Gelderland was grofweg volledig in handen van het Hertogdom Gelre. In het zuid-oosten grenste Gelre aan het Hertogdom van Kleef. Maar midden in het gebied van Karel van Gelre lag nog een stuk Kleef. Namelijk Huissen. (En volgens sommige bronnen was Zevenaar ook deel van Hertogdom Kleef) Op de kaart hier rechts is dat alles goed te zien. Het bruine gebied is Gelre. Het Groene deel is Kleef. Het Hertogdom van Gelre heeft een groene vlek in het midden. Dat is Huissen. BENO BANNER SITUATIE HUISSENIN1502 Huissen lag er in 1502 flink anders bij dan tegenwoordig. Zoals op de kaart over de slag te zien is liep de rijn een stuk dichterbij het stadje dan dat nu het geval is. Dit zorgde voor een uitbreide vis vangst. Tol Maar niet alleen de vis had was de danken aan de rijn. Ook kon er tol geheven worden op die druk bevaren waterweg. Alleen ging dat geld niet naar Huissen, maar naar de Hertog. Het was een mooie inkomsten brond voor de man en dat zorgde ervoor dat Huissen erg aantrekkelijk was om in handen te krijgen. BENO BANNER SITUATIE HERTOGKLEEF Johan II van Kleef (1458-1521) volgde in 1481 zijn vader op als Hertog van Kleef en Graaf van Mark-Altena. Na zijn dood nam zijn zoon Johan III van Kleef het roer over. BENO BANNER SITUATIE HERTOGGELRE Karel van Gelre (1467 -1538) werd ook wel Karel van Egmond genoemd. Hij kreeg op 1492 het bewind over als Hertog van Gelre en Graaf van Zuthpen. Hij heeft tot in Groningen en Friesland geregeerd. Van Gelre wordt gezien als de laatste zelfstandige heerser in Nederland. In 1504 viel hij en Gelre viel in handen van de Habsburgers. Karel ging naar Antwerpen. Maar in 1505 keerde hij weer terug als Hertog. Zijn macht werd steeds groter. Maar toen zijn legerleider Maarten van Rossem Den Haag plunderde greep de Spaanse koning Karel V in. Na de dood van Karel verviel Gelre aan  Hertog Willem V van Kleef kleinzoon van Johan II van Kleef. Karel ligt begraven in de Eusebiuskerk in Arnhem

BENO BANNER DESLAG WATVOORAFGING Zoals al aangegeven ging Het Beleg en Ontzet van Huissen tussen het Hertogdom Gelre en het Hertogdom Kleef. Deze twee grootgrondbezitters waren al langere tijd met elkaar in gevecht. Deze strijd bestond uit onder meer uit korte  oorlogen en overvallen en hield voorafgaand aan de belegering van Huissen al zo'n 200 jaar stand. De twee vijanden waren dus geen vreemde voor elkaar. Vrede Door het ingrijpen van de Franse koning Karel VIII werd in 1498 vrede gesloten voor de duur van 3 jaar. In het Kleefse Land ging men er niet van uit dat naar 3 jaar vrede de oorlog weer opzou laaien. Men dacht dat de vrede nog wel even zou duren. Maar helaas voor de Huissenaren was dit niet het geval. Huissen was voor Karel van Gelre nog steeds een doorn in het oog. Het lag immers vlak onder de Gelderse hoofdstad Arnhem en mocht ook nog eens tol mocht heffen op al het voorbij komende scheepvaartverkeer op de Rijn. Karel's Wet Om Huissen in te nemen had Karel van Gelre een leger nodig, en toen Karel van Gelre met de opbouw van dit leger begon, werd dit toch door Kleefse zijde opgemerkt. Van Gelre wist de ongerustheid van Kleefse  zijde te sussen door bij hoog en laag te beweren dat hij geen kwaad in de zin had, tevens wees hij de Kleefsen op een wet die hij afgekondigd had. In die verordening stond dat elke Gelderse die iemand uit het Kleefse land wat zou  aandoen of beschadigen, zwaar gestrafd zou worden. Deze wet was overal in Gelre bekend gemaakt en zorgde ervoor dat de bezorgdheid bij de kleefse bestuurders enigzins wegging. Hetgeen onterecht zou blijken. Bliksemactie in het voorjaar van 1502 In het voorjaar van 1502 had Karel zijn troepen gereed. Hij dacht dat zijn troepen nu sterk genoeg waren om met een bliksemactie Huissen te veroveren. Het plan was om door de openstaande stadspoorten zo Huissen binnen te wandelen. De Huissenaren hadden Karel en zijn leger gelukkig aan zien komen en sloten haastig de stadspoorten. Hier was Van Gelre niet op voorbereid. Hij kon nu niets anders doen dan verder trekken. Op  vragen over zijn actie ontkende Karel nogmaals dat hij kwaad in zin had en beweerde dat hij op weg  was om Jacob van Batenburg af te straffen. Van Batenburg was een familielid van Karel die woonde op Schloss Anholt (Bij IJsselburg, DE) en hij zou niet voldaan hebben aan zijn verplichten. Waarschijnlijk is hij nooit zover gekomen. Karel trok plunderend door het Kleefse land om uiteindelijk terug te keren naar zijn eerste doel: Huissen. We schrijven 26 mei 1502. BENO BANNER DESLAG DESLAGOMHUISSEN Het begint dus pas echt op die 26 mei 1502. Toen het Karel enkele maanden daarvoor niet gelukt was Huissen binnen te lopen waren de Huissenaren niet gerust. Ze gingen zich voorbereiden op de mogelijkheid dat Karel het nog eens zou proberen.  Huissen was er klaar voor In de tussenliggende tijd was de stad voorbereid. Zo was er meer dan voldoende eten opgeslagen binnnen de muren van de stad. En er waren vanuit Emmerich soldaten naar de stad gekomen en de poorten zaten dicht. Klaar voor een aanval door Van Gelre. De aanval Van Gelre probeerde het stadje binnen te komen maar had weer niet op deze voorbereiding door de Huissenaren gerekend. Wanneer je niet naar binnen kan heb je als veldheer maar één andere mogelijkheid. Het Beleg van Huissen De enige mogelijkheid die nog over was voor Karel die Huissen nu toch echt wel een keer over wilde nemen was belegeren en beschieten. Gewoon net zo lang voor de poorten van de stad gaan liggen en ze beschieten tot iedereen sterft (van de honger) of zich overgeeft. Maar het liep net anders. Omdat Huissen zo goed voorbereid was, er was veel eten binnen de muren, hielden ze het langer uit dan Van Gelre had verwacht. Een tegenvaller. Zeker ook omdat zijn eigen troepen met de dag zwakker werden. Ze waren al veel langer onderweg dan van te voren gepland en dat begon zijn tol te eisen. Karel wilde de Huissense bevolking laten uithongeren, maar terwijl daar nog genoeg eten was begon zijn eigen voedselvooraad sterk af te nemen. En dat was nog niet het ergste. Er was verzet onderweg. Het Ontzet van Huissen Deze aanval van Van Gelre veroorzaakte grote woede in het Kleefse Land. Men sprak dan ook van een laffe en verraderlijke overval. De steden Emmerich, Rees,en Wesel verzamelden als eerste soldaten/burgers die samenkwamen in Emmerich, terwijl ook nog Kleefse troepen onderweg waren om zich bij hen te voegen. Dit leger (Dat uit Emmerich) zou onder de leiding van de Graaf van Kleef staan, die hiervoor het hoofdkwartier in Emmerich had ingericht. De woede onder de soldaten/burgers van Emmerich, Rees en Wesel was dermate groot, dat men vertrok zonder bevelen van de Graaf af te wachten, en na een mars langs de Rijn sloegen ze hun kamp op tegenover dat van de Geldersen. Omdat dit leger voor het grootste gedeelte bestond uit burgers (men had meer moed dan ervaring) werden de beroepssoldaten (ca 80 man) apart in een hinderlaag gelegd. Hertog Karel van Gelre, die zelf een leger van beroepssoldaten had, keek hij minachtend neer op het in zijn ogen boerenleger. Hij onderschatte tevens het aantal (boeren) soldaten Zijn plan was om 's nachts het kamp van de tegenstanders te overvallen, en hij stak hiervoor met 3.000 man de Rijn over naar de Pleij. Deze overtocht was echter opgemerkt, en in plaats van slapende soldaten stuiten ze op een goed georganiseerde verdediging. Weer een tegenvaller voor Van Gelre. En de strijd stagneerde in hun nadeel. En toen ook nog de beroepssoldaten van achter en opzij aanvielen was de overwinning voor de Kleefsen nabij. En toen ook nog eens de troepen uit Kleef waren geariveerd was de zege voor de Kleefse compleet en vluchtte de Gelderse met achtlating van al kun kanonnen, 500 doden en nog eens 500 gewonden. Bij de aanval van de groepssoldaten is de Hertog is in de handen van de Kleefse gevallen en bevrijd door een Moor. Het verhaal van Wildeman is hier van afkomstig. Sommige bronnen geven aan dat er bij deze strijd ook troepen vanuit Huissen zijn gekomen en meehebben geholpen in de slag. Dat is iets wat wij maar al te graag geloven. BENO BANNER DESLAG ENTOEN De belegering van Huissen eindigde op 26 juni 1502. Maar daarmee was het nog niet gedaan. Het was het begin van vele veldslagen. Zowel binnen als buiten Huissen bleef het nog lang onrustig Huissen viert feest Huissen was vrij en ondanks dat er genoeg eten was in de stad hielt het niet echt over en was men erg blij dat het over was. Zo blij dat men drie weken feest vierde waarbij ze de beste bieren uit de wijde omgeving lieten aanrukken. Je kan ook zeggen dat Huissen al 500 jaar feest viert. Want al sinds 1536 tot op de dag van vandaag wordt deze gloieuze overwinning ieder jaar herdacht. Keppel Maar men was niet alleen bij. Er was ook woede. Een aantal woedende Huissenaren bestormde via Zevenaar een kasteel in Keppel.

Die Burger aus Huissen, aus rache fur die durch die belagerung erlitten bedrangnis

Daar bevond zich de Gelderse veldheer Friedrich van Boerst. Hij werd met zijn manschappen gevangen genomen. De inwoners van (het Gelderse ) Zutphen werden daarna ingezet om het kasteel weer te ontzetten. Als reactie hier weer op kwamen de soldaten uit Emmerich de Huissenaren te hulp. Er ontbrandde een verschrikkelijke strijd die resulteerde in de gevangenneming van 150 ruiters en 500 soldaten, die in triomftocht naar Emmerich of Huissen werden gevoerd. Gezegd moet wel dat men hierna zo overmoedig werd dat de grens overschreden werd
en dorpen als Enden, Ulft en Randwijck geplunderd werden. De wegversperring Op de terugtocht van deze plunderingen werd de weg versperd door een Arnhemse- en Nijmeegse troepenmacht. Omdat de weg terug afgesneden was, bleef alleen de strijd over. De Kleefsen splitsten zich in twee troepen en gingen de strijd aan met de moed der wanhoop. In strakke gesloten gelederen stormden ze op de vijand af en wat voor niet mogelijk werd gehouden werd de strijd werd besloten met een overwinning van de Kleefsen, waarbij ze nog eens duizend gevangenen maakten, die in triomftocht naar Huissen werden gevoerd. (dit zou in de buurt van Elden gebeurd kunnen zijn. Een Arnhemse Burger wordt voor zijn dapper aandeel in de strijd bij Elden genoemd) Karel probeert het nog eens In december viel de Hertog van Gelre nog eenmaal het Kleefse land binnen met een leger van duizend man, maar de Huissenaren namen daarvan tweehonderd gevangenen en joegen de rest op de vlucht. In 1503 werd door bemiddeling van de Koning van Frankrijk, weer een vrede gesloten. Deze hield slechts drie jaar stand. Tot aan de keizer Dat de slag om Huissen geen kleinigheid was blijkt uit onderstaande passage uit een brief van Keizer Maximiliaan aan zijn zoon.

1502 Aug. 13. Augsburg KM an seinen Sohn Ehg Philipp: Ehg Philipp wird erfahren haben, daß Herr Karl von Geldern und die Untertanen des Hgtms Geldern KM inständig gebeten haben, sich mit ihnen zu verständigen, damit Herr Karl von Geldern im Hgtm Geldern friedlich Aufenthalt nehmen kann, wozu KM angeblich zugestimmt haben soll. Aber während dieser Verhandlungen hat Karl von Geldern entgegen den Vereinbarungen das Gebiet des Hgs (Johann) von Kleve angegriffen und dessen Städte und Dörfer beraubt und verbrannt. Er will die Gebiete von Kleve jenseits des Rheins erobern und belagert die Stadt Huijsen (Huissen bei Arnheim) mit schwerer Artillerie; er wurde aber abgeschlagen und verlor seine gesamte Artillerie. 1600 Mann sind gefallen oder wurden gefangengenommen.

Hij wil gebieden aan de overzijde van de Rijn veroveren en belegert de Stad Huissen met zware artillerie. Hij werd echter verslagen en verloor zijn gehele artillerie. 1600 man zijn gevallen of werden gevangen genomen. Slot Karel was dus verslagen en Huissen was veilig. De slag werd als zo bijzonder ervaren dat hij in 1536 herdacht werd, en vanaf toen ieder jaar tot aan de dag van vandaag.

Banner Het Beleg en Ontzet van tegenwoordig is, zoals al eerder aangegeven eerder een vervolg op de folklore die zich eeuwenlang ontwikkeld heeft dan op de historische slag in 1502. Het staat bol van traditie's We leggen er een aantal voor u uit. Er volgen er later meer, houd de pagina in de gaten. DE WILDEMAN EN DE BENDE VAN DE WILDEMAN De wildeman is de spion van de Gelre’s troepen. Hij is door Karel van Gelre de stad Huissen ingestuurd om informatie te verkrijgen over de troepen van Huissen tijdens het beleg. Deze informatie verkrijgt hij door de kinderen van Huissen om te kopen met snoep, speelgoed en frisdrank. Tijdens het vuurgevecht wordt de wildeman gevangen genomen en als trofee door Huissen heen gejaagd. De bende van de wildeman zijn Huissense kinderen die met de wildeman rondtrekken door de straten van het stadje. Vroeger werd het beleg en ontzet op de maandag gehouden (het koningschieten was toen nog steeds op de zondag). De kinderen van de Huissense basisscholen werden rond 11.30 uur bevrijd van de schoolles door de wildeman en meegenomen door Huissen. Tegenwoordig vind het beleg en ontzet plaats op de zaterdag, maar ook dan worden de kinderen bevrijd door de wildeman op de zaterdagschool. De zaterdagschool begint om 10.30 uur in de Antoniuskapel en is toegankelijk voor ieder kind en ouder die in een uurtje tijd iets wil leren over de geschiedenis van Huissen en het beleg en ontzet. Hierna worden de kinderen meegenomen door de wildeman en worden ze de hele dag vermaakt met activiteiten, eten en drinken. Het is aan de kinderen zelf hoe laat ze zich bij de bende voegen of naar huis willen. De bende van de wildeman loopt van 11.30 uur tot 5 uur in Huissen. VUURVECHTEN Het vuurgevecht of spiegelgevecht is het hoogtepunt van het beleg en ontzet. Om half 5 vind dit gevecht plaats op de molenweide achter de Albert Heijn. Na een duel tussen de generaals van beide legers vallen de troepen van Huissen/Kleef en Gelre elkaar aan. Het doel is om alle troepen van Gelre over het vuur heen te krijgen naar de kant van Huissen. Hierbij wordt ook de wildeman gevangen genomen door de bielemannen. Nadat de Huissense en Kleefse troepen gewonnen hebben, worden de koningen op de schouder genomen terwijl ‘Lang leve de koning’ wordt gespeeld. VISSEN IN DE STRANG Het vissen tijdens het beleg van Karel van Gelre was van levensbelang voor de inwoners van de stad. Dit wordt elk jaar nog herdacht door te vissen in de strang om 2 uur ’s middags. De gevangen vis, in de vorm van haring en dropvisjes, wordt daarna uitgedeeld aan de inwoners van Huissen op de markt. Overdag kan het voorkomen dat de troepen van Gelre de Huissense stad proberen binnen te komen. Zodra deze ontdekt worden moeten ze verjaagd worden door de Huissense troepen. SCHOUWEN VAN DE WEGEN EN DE BIELEMANNEN Het schouwen van de wegen vind plaats op zaterdag tussen 11 uur en half 12. De gilden trekt door de straten van Huissen om de stad te controleren op troepen van Karel van Gelre en de bende van de wildeman. De bielemannen lopen voorop in de stoet om eventuele wegblokkades weg te halen. Na het schouwen van de wegen vind de splitsing van de troepen plaatst op de markt om half 1. De bielemannen gaan voor in de strijd en controleren de wegen opdat ze veilig zijn. Tijdens het schouwen der wegen zullen zij de barricades verwijderen die de bende van de wildeman heeft geplaatst. Ook controleren zij of er geen loslopende gilde vrouwen of Gelderse troepen in Huissen zijn. Deze mogen anders in de schandpaal gezet worden. Tijdens het vuurgevecht zullen zij de wildeman vangen en hem daarna door Huissen begeleiden. KANONNIERS De kanonniers zijn de verantwoordelijken voor de reveille op de zaterdagochtend van beleg en ontzet. Vanaf 4.00 uur gaan zij langs de huizen van de burgemeester, de beschermheer, de pastoor en de koningen van het gilden om ze uit bed te schieten. Overdag laten de kanonniers ook regelmatig het kanon klinken in de straten van Huissen. DOKTOREN De doktoren zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van de verwondingen van de troepen. Deze wonden ontstaan tijdens de schermutselingen in en buiten het centrum van Huissen, welke de hele dag plaatsvinden. Zij verzorgen ook de wonden van de kinderen die meelopen met de wildeman. DE KOERIER De koerier zorgt voor de communicatie tussen de beide legers. Dit gebeurt namelijk niet via een telefoon of internet, maar met brieven die geschreven zijn door de koningen van beide legers. Op verschillende tijdstippen worden de brieven voorgelezen op de markt door de man met het blek. Dit jaar wordt de rol van koerier vervuld door Henri Hermeling

DE MAN MET HET VISNET De man met het visnet staat symbool voor het tekort aan voedsel in Huissen tijdens het beleg door Karel van Gelre. Om aan voedsel te komen visde de Huissense bevolking in de rivier de Rijn. Destijds lag de Rijn dichter bij Huissen en was het mogelijk om vanaf de stadmuren te vissen. Deze traditie wordt elk jaar herdacht door 's middags (14.00 uur) te vissen in de plas de strang, wat net achter de dijk bij de bibliotheek ligt.