Huessense kalender 2021

De traditie van de Huissense kalender. Helaas komt er voor 2021 geen Huissense kalender uit. Door allerlei omstandigheden en door deze bijzondere corona tijd hebben de gilden besloten om geen nieuwe kalender te maken voor het jaar 2021. Dat wil niet zeggen dat deze traditie van de Huissense kalender verdwijnt. De gilden hebben niet alleen tot taak de verdediging van de stad, maar vooral het in stand houden van gebruiken van Huissen en haar gemeenschap. In deze tijd zijn de samenstellers, vaak online, bezig met de uitgave voor het jaar 2022. Deze zal dan weer de primeur beleven tijdens de Lees verder …

Alternatief voor het Beleg en Ontzet

Om het gildenweekend niet helemaal geruisloos te laten verlopen heeft vanmorgen de gilden een bezoek gebracht aan Sancta Maria en daar een vendelhulde gebracht aan de bewoners. Daarna hebben we gevendeld bij het gildenmonument bij de kerk ter nagedachtenis van onze overleden gildebroeders en -zusters.

Gilden verliezen voorzitter

Gisteren bereikte ons het droevige nieuws dat onze voorzitter Louis Muller dinsdagnacht ons plotseling is ontvallen. Louis is op 3 februari 2019 verkozen tot voorzitter van onze gilden. In Louis Muller missen we iemand die alle het mogelijke deed voor de gilden. Louis had zich verdiept in de historie van het Beleg en Ontzet (we zullen zijn kennis missen). Tevens verzorgde hij al vele jaren de samenstelling van de Huessense Kalender. In 1986 en 1987 wist hij zich tot koning te schieten van het St. Laurentiusgilde en werd hij tevens federatiekoning. Komende dinsdag zullen wij op gepaste wijze van Louis Lees verder …

Stemming voor het schieten op de vogels en de koningsklossen

Het jaarlijks spektakel, de slag om Huissen (27 juni) zou weer plaatsvinden,  maar ook dit is helaas afgelast door de corona maatregelen. Voordat er geschoten zal worden komen de gildenbroeders bijeen voor het wel of  niet schieten op de koningsklossen en de vogels.  Het is een oud gebruik dat de gildenbroeders bijeenkomen voor deze stemming. Vroeger gebeurde dit in de stadsschool, tegenwoordig in het gebouw waar de gilden verblijven.  Meestal ook op de derde of vierde zondag na Pasen, sinds kort enkele weken voor het gildefeest.  Sinds 1946 is er niet meer negatief gestemd. Voor 1940 gebeurde dat nog wel Lees verder …