Beloken Pasen en Open dag

Een week na het Paasvuur, 3 april, zetten de Huissense gilden hun deuren open voor iedereen! Zowel jong als minder jong zijn van harte welkom om te komen kijken wat de gilden allemaal doen. Niet alleen een keer door Huissen lopen, of het Paasvuur aansteken, en de stad verdedigen tijdens het beleg en ontzet. Ze doen veel meer. Vendelen, Tamboeren, kruisboogschieten en vele andere activiteiten. Het vendelen, regelmatig zijn ze Gelders kampioen geworden. Maar ook de tamboers, zij laten Huissen horen dat de gilden eraan komen met hun bijzondere gildetrommen. Het is een kunst om deze trommen te kunnen bespelen.Waarom op 3 april? Lees verder …

Laurentiusdag 2015

De naamdag van Laurentius is op 10 augustus. Echter wij vieren Laurentiusdag op de zondag het dichtst bij 10 augustus, dat is dit jaar 9 augustus. Het is de patroonsdag van het jonggesellengilde.  De dag begint met een eucharistieviering in de stadskerk. Na afloop van de viering wordt er op het marktplein de presentielijst voorgelezen van het St. Laurentiusgilde en een vendelhulde gegeven aan de koningen. Op het marktplein stond vroeger het stadhuis, waar vroeger de bijeenkomsten van de gilden waren. Daarom wordt de ledenlijst op het marktplein voorgelezen. De dag eindigt met een bijeenkomst met koffietafel in het gildenhuis.

Uitzending van een Wagen vol Verhalen

De Huissense Gilden in de uitzending van Een Wagen vol Verhalen van 29 juni 2014. De opnames zijn gemaakt tijdens de Dag van de Gelderse Traditie op zaterdag 27 juni 2015. Tijdens deze dag hebben wij in het Openluchtmuseum het Beleg en Ontzet van Huissen in 1502 nagespeeld.

Stemmen schieten

Op de derde zondag na Pasen komen de Gildenbroeders bijeen om te stemmen of ze dit jaar gaan schieten op de vogels en de klossen. Het is een oud gebruik dat de gildenbroeders op de derde zondag na Pasen bijeenkomen. Vroeger gebeurde dit in de stadsschool, tegenwoordig in hun gildengebouw. Sinds 1946 is er niet negatief gestemd. Voor 1940 gebeurde dat nog wel eens. De reden was de grote crisis, zo staat in de gildeboeken. Als de stemming positief is gaan de tamboers door het centrum van Huissen. Samen met de stadsomroeper word dan medegedeeld dat er weer voor koning Lees verder …

Federatief concours OLV Gilde

Op zondag 7 september 2014 is er een federatief concours van de schuttersfederatie St. Hubertus bij het Onze Lieve Vrouwe Gilde in Varsselder-Veldhunten. De dag begint om 08:30 uur. Dan arriveren er 39 korpsen vanuit de de regio’s Achterhoek, Liemers, Montferland en Rijk van Nijmegen en de Betuwe. Op het terrein van ‘t Dorpshuus, de Buitenham en aan de Hoofdstraat in Veldhunten vinden gedurende de hele dag veel activiteiten en wedstrijden plaats waaronder vendelen, muziekwedstrijden, marketensterwedstrijden, schietwedstrijden en koningsschieten. Daarnaast is er een mars door het dorp en ook een defilé.  De Huissense gilden zal zich daar ook presenteren en meedoen aan Lees verder …

Lingewaard Koningschieten

Op zondag 17 augustus 2014 vindt voor de 4e keer het Lingewaardkoningschieten plaats. Dit Lingewaardkoningschieten vindt om de 3 jaar plaats bij een van de 4 gilden of schutterijen binnen de gemeente Lingewaard. Dit jaar is de organisatie in handen van St. Bavo Angeren. St. Bavo Angeren heeft een geheel programma georganiseerd om het schieten heen met o.a. een braderie en een tentoonstelling “Schutterijen vroeger en nu”. Om 13.15 begint het Lingewaard koningschieten. Hieraan mogen meedoen eenieder die ooit koning is geweest van hun vereniging. Programma van 17 augustus 2014 9.00 uur Verzamelen in het dorpshuis 9.05 uur Commandanten bespreking 9.30 Lees verder …