Slotmanifestatie Gelegerd in Gelderland.

Op de Ginkelse Heide bij Ede vindt op zaterdag 22 september 2012 de spectaculaire afsluiting van Gelegerd in Gelderland plaats. De deelnemers aan Gelegerd in Gelderland bieden u een grande finale aan. Men wandelt als het ware door 2000 jaar Gelderse geschiedenis, met ‘levende geschiedenis’ uit verschillende tijdvakken, militaire voertuigen en niet te vergeten met bijna 1000 internationale parachutisten van de Airborne luchtlandingen. Een evenement om niet te missen! Gilden en schutterijen zijn een belangrijk onderdeel van  ‘GELEGERD IN GELDERLAND’     Op de grote weide is speciaal een ruimte voor de Gelderse Schutterijen en Gilden. Parallel aan Airborne herdenking en Lees verder …

Disclaimer

Algemeen Gilden van St. Gangulphus en St. Laurentius binnen de stad huissen, hierna te noemen Gildenhuissen, verleent u hierbij toegang tot www.gildenhuissen.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Gildenhuissen en derden zijn aangeleverd. Gildenhuissen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.gildenhuissen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Beperkte aansprakelijkheid De op www.gildenhuissen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op Lees verder …